Kategorie:

Czuwajcie…

ADWENT to przede wszystkim czas czuwania. To czuwanie jest wytężoną uwagą, zwiększoną świadomością, większym zaangażowaniem w czynienie dobra, a szczególnie gotowością na przyjmowanie tego, co daje mi Pan, gotowością na Jego przychodzenie do mnie w różnych doświadczeniach, tych miłych i trudnych. W każdym z nich Jezus chce bym poznał, że… to wszystko ma służyć mojemu zbliżeniu do Niego… Tak może się rodzić w nas 😉

Tym, co sprzyja najbardziej czuwaniu jest… MODLITWA. Jezus sam chce nas uczyć modlitwy, i to robi. Posłuchajcie, może się przyda… Owocnego czasu adwentu. Zatrzymaj się i znajdź czas na modlitwę…