Kategorie:

Chrystus Zmartwychwstał !

jezus

Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.
(Kol 3, 1-2)

Śmierć Jezusa jest znakiem Jego nieskończonej miłości do nas, która w ten sposób się objawiła; bo jak powiedział Jezus: „Nie ma większej miłości niż oddać życie za przyjaciół.” (por. J 15, 13) Natomiast Zmartwychwstanie, w które chcemy wierzyć, jest dowodem na to, że Jezus prawdziwie nas kocha, i zwyciężył i ciągle zwycięża, grzech, śmierć i to wszystko, co w nas słabe, co boli, z czym sobie nie radzimy. On żyje, abyśmy mieli życie, szczęśliwe i radosne mimo wszystko!

Błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego! Zdrowia, prawdziwej radości i POKOJU serca dla Was wszystkich!